26-28 вересня 2013, ХНУРЕ, Харків

18-20 квітня 2013 в Чернівецькому національному університеті

Вітальне слово першого проректора, професора Романа Петришина
Виступ генерального координатора
проекту, професора Тімо Тіхонена
Презентація Світлани Гришко про
концепцію забезпечення якості освіти
Презентація проректора з наукової роботи ЧНУ, професора Олександра Ушенка
 

3-5 жовтня в Українському католицькому університеті

 
 

24 вересня 2012

 
 

25 березня 2012
( в Технічному університеті м.Кошице)

 
 

20-21 жовтня 2011
Координаційна нарадав Києві

 

 

 

26 - 28 вересня 2013 р.

 

У Харкові відбулася координаційна нарада міжнародного консорціуму TRUST

У Харкові з 26 по 28 вересня 2013 року проходила координаційна нарада за проектом 516935 – TEMPUS-1-2011-1- FITEMPUS-SMGR «Towards Trust in Quality Assurance» (TRUST). У роботі взяли участь члени консорціуму:

 • Універсітет Ювяскюля, Фінляндія (координатор),
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна,
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна,
 • Український католицький університет, Україна,
 • Українська асоціація студентського самоврядування, Україна,
 • МОН України.

У процесі координаційної наради: 1) обговорювались пропозиції щодо завершення опрацювання матеріалів для посібника «Рекомендації щодо контекстно-незалежного підходу до національної системи забезпечення якості освіти на основі трикутника знань»; 2) велась дискусія щодо представленої онтології національної системи забезпечення якості; 3) висловлювались побажання та зауваження щодо Порталу; 4) обговорювався загальний підхід до розробки процедур забезпечення якості; 5) представлено та обговорено процедури

 • «Менеджмент навчання впродовж життя академічного персоналу в забезпечення якості освіти»;
 • «Менеджмент інновацій»;
 • «Менеджмент персоналу»;
 • «Участь студентів у процесі забезпечення якості освіти університету»;
 • «Менеджмент академічної мережі»;
 • «Менеджмент матеріально-технічних ресурсів»;

6) прийняте рішення щодо структури посібника «Рекомендації щодо процедур забезпечення якості освіти»; 7) обговорювалась робота консорціуму в цілому та самооцінка ефективності власної діяльності в рамках проекту; 8) заслухано звіт щодо заходів з розповсюдження проміжних результатів проекту за період квітень – вересень 2013 року; 9) обговорювались пропозиції щодо презентації проекту на національному та регіональному рівнях (ЗМІ, міжнародна конференція); 10) обговорювались ідеї щодо планування та проведення тренінгу «тренерів» у Словаччині та тренінгів цільових груп на національному рівні в Україні.

У рамках координаційної наради відбулася нарада Генеральної Асамблеї (27 вересня 2013, ХНУРЕ, Харків, Україна) за проектом 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України” (TRUST), на якій обговорювались: загальний стан проекту; основні питання консорціуму; питання фінансового менеджменту.

Всі учасники координаційної наради взяли участь у обговоренні питань щодо організації та проведення Міжнародної конференції, яка запланована на травень 2014 року у м. Київ.

 

18-20 квітня 2013

В Чернівецькому національному університеті відбулась чергова Генеральна асамблея проекту Towards Trust in Quality Assurance Systems” – “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти в рамках національного пріоритету: Забезпечення якості освіти”, підтриманий програмою зовнішньої допомоги Європейського Союзу – TEMPUS (516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR).

Основна мета зустрічі полягала в підведенні проміжних результатів проекту, презентації прототипу національного порталу, обговорення концепції забезпечення якості вищої освіти з досвіду ХНУРЕ та ЧНУ, аналіз європейських практик забезпечення якості.

В роботі асамблеї консорціуму прийняли участь представники академічної спільноти Фінляндії, Румунії, а також вищих навчальних закладів України, Всеукраїнської бібліотечної асоціації та української студентської асоціації. Протягом двох робочих днів відбулось кілька круглих столів та дискусій, виступ експерта ENQA професора Раду Даміана (Румунія), нарада Генеральної асамблеї консорціуму під головуванням професора Тімо Тіхонена (Фінляндія), затверджено протокол Генеральної асамблеї, а також робоча зустріч координатора з командою ЧНУ.

Роботу Генеральної асамблеї розпочато офіційним відкриттям зустрічі учасників консорціуму 18 квітня в залі засідань Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Прозвучало вітальне слово першого проректора, професора Романа Петришина, який ознайомив присутніх з специфікою системи управління ЧНУ в контексті забезпеченні якості.

Було надано слово генеральному координатору проекту професору Тімо Тіхонену з університету м. Ювяскюле (Фінляндія), який висловив сподівання на плідну та ефективну роботу асамблеї та успішне завершення проекту в майбутньому.

Велике зацікавлення у присутніх викликала презентація проректора з наукової роботи ЧНУ, професора Олександра Ушенка про науково-інноваційну діяльність університету у забезпеченні якості вищої освіти.

Не менш цікавим та дискусійним був виступ та презентація Світлани Гришко про концепцію забезпечення якості освіти з досвіду ХНУРЕ. Відбулось жваве обговорення запропонованої концепції за круглим столом. Після обідньої перерви дискусія була продовжена. Завершальним акордом першого дня роботи асамблеї стала екскурсія для гостей з метою ознайомлення з історією нашого університету.

З досвіду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича представники робочої групи ТЕМПУС:

 • розкрили роль моніторингу як інструменту забезпечення якості вищої освіти в університеті;

 • проілюстрували систему внутрішнього забезпечення якісної підготовки фахівців в університеті;

 • визначили роль моніторингу у вивченні і розповсюдженні Європейського досвіду забезпечення якості вищої освіти в Україні;

 • аргументували значення викладацької діяльності в системі забезпечення якості вищої освіти університету та презентували внутріуніверситетську модель розвиткупедагогічногопрофесіоналізму викладача;

 • ознайомили з інформаційною базою наукової бібліотеки університету в системі забезпечення якості вищоїосвіти.

З даних питань відбулась дискусія щодо участі студентського самоврядування у заходах із забезпечення якості освіти та розповсюдження інноваційного досвіду Європейських країн.

Заслухано звіт представника робочої групи національної академії керівних кадрів культури і мистецтв щодо виконаних завдань в рамках проекту ТЕМПУС на даному етапі.

Координатором проекту ТЕМПУС професором Тімо Тіхоненом дано оцінку виконаній роботі учасникам проекту, висловлено побажання щодо покращення окремих аспектів роботи й уточнено бюджет проекту на наступний етап.

 


5 жовтня 2012
3-5 жовтня в Українському католицькому університеті відбулась нарада-семінар консорціуму проекту

Учасники з України, Фінляндії, Словаччини і Португалії зустрілися у Львові для обговорення проміжних результатів здійснення проекту, аналізу основних перешкод на шляху його реалізації, розгляду планів і перспектив на 2013 і 2014рр.

Зокрема, було представлено звіт про стан виконання проекту, плани підготовки фахівців із забезпечення якості освіти у межах проекту, а також обговорено кроки для поширення результатів та напрацювань консорціуму серед академічної спільноти, працедавців та національних організацій, відповідальних за розвиток освіти в Україні.

На першому етапі реалізації проекту експерти аналізували сучасну систему забезпечення якості вищої освіти в Україні, її обмеження та недоліки, вивчали європейський досвід у цій ділянці, беручи участь у тренінгах, які відбулися за підтримки європейських партнерів проекту в Фінляндії, Словаччині і Португалії. Як результат, експерти проекту запропонують українській громаді нову філософію, критерії та процедури із забезпечення якості вищої освіти в проекції на трикутник знань «освіта-наука-інновації».

4 жовтня 2012
В УКУ обговорили питання реформи системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

Питання підвищення якості освіти поряд з посиленням академічної мобільності є однією з головних цілей Болонського процесу. З приєднанням України до Європейського простору вищої освіти у 2005 році у Бергені виникла необхідність розробки нових законодавчих принципів, які б максимально відповідали європейським стандартам освітніх реформ. Адже в Україні деякі документи, які відповідають за справи вищої освіти, датуються ще 90-ми роками, а профільний закон про вищу освіту був прийнятий ще у 2002 році і, на думку експертів, морально застарів.

За останні два роки з’явилося чотири різних законопроекти про вищу освіту, останній з яких за дорученням уряду був розроблений групою експертів під керівництвом ректора Київської політехніки проф. М. Згуровського. Наприкінці серпня цей законопроект був переданий на розгляд до Кабінету міністрів України.

Учасники круглого столу відвідали філософсько-богословський факультет Університету.

Як зазначив проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка» проф. Юрій Рашкевич, забезпечення якості освіти стало одним з питань, якому приділили велику увагу розробники законопроекту. Адже якість освіти входить в десятку найважливіших компетенцій, на які зважає працедавець, оцінюючи придатність випускника на ринку праці.

Експерти відзначали, що в законопроекті Згуровського взято курс на максимальну адаптацію української системи забезпечення якості до європейських стандартів, починаючи з філософії забезпечення якості, її інституційного оформлення у вигляді незалежної національної агенції із забезпечення якості, участі працедавців й інших стейкголдерів університетів у процесах із забезпечення якості, до зміни відповідних процедур. Щоправда, на думку проф. Рашкевича, додаткового опрацювання вимагає питання реформування освітніх стандартів, хоча й тут помітно істотний прогрес порівняно з чинним законодавством.

Учасники круглого столу обговорили інші аспекти забезпечення якості, як вони окреслені у запропонованому законопроекті, і висловили надію, що академічна спільнота українських ВНЗ виявить публічну підтримку ключових положень з реформування системи оцінки якості в Україні.

24 вересня 2012
Вивчення досвіду розробки інформаційних систем в університетах м.Коїмбра (Португалія), м.Кошице (Словаччина)

Робоча група проекту, відповідальна за розробку Онтологічног порталу для підтримки забезпечення якості вищої освіти України (що виконується в межах другого робочого пакету проекту), відвідала із двотижневими візитами Технічний університет м.Кошице та Університет м.Коїмбра для вивчення досвіду розробки багатокористувацьких онтологічних інформаційних систем.

Учасниками тренінгів було розроблено перший варіант специфікації порталу. Основні напрацювання і рішення було представлено на розгляд і обговорено з європейськими партнерами.

 

25 березня 2012
Словаччина презентує свою систему забезпечення якості освіти українським освітянам

Робоча група проекту, відповідальна за виконання першого робочого пакету, відвідала із двотижневим візитом місто Кошице для вивчення досвіду становлення словацької системи забезпечення якості вищої освіти та особливостей процедур забезпечення якості в Технічному університеті м.Кошице.

Приклад словацького університету є показовим для української системи вищої освіти, адже обидві системи освіти - українська та словацька мають спільне минуле, проте Технічний університет м.Кошице спромігся здійснити успішний перехід до нової, сучасної системи в першу чергу через стандартизацію згідно з ISO 9001:2000, проведену в університеті. Основна мета стандарту - підвищення ефективності менеджменту якості освітнього закладу та безперервне підвищення якості освітніх послуг.

Головні надбання нової системи забезпечення якості, відмічені українськими фахівцями - це автономність вузів, участь у міжнародних проектах, прозорість процедур забезпечення якості, наприклад, обов'язкова публікація даних для рейтингу на сайтах і т.д. Стандартизація дозволила університету проаналізувати та оптимізувати власну структуру керування університетом та спростити та автоматизувати всі внутрішні адміністративні процеси.

Цікавою стала лекція про особливості професійної сертифікації навчальних програм, що дозволяє випускникам влаштовуватись на роботу в філіали міжнародних (зокрема, американських) компаній, відкритих в Словаччині. Не оминули увагою організатори навчальних тренінгів в Словаччині і розробку повного переліку вимог із балами для професорів та аспірантів, це дозволяє оцінити та прийняти рішення щодо доцільності їх наукової роботи.

 

25 лютого 2012
Навчальний візит до Фінляндії для вивчення процедур забезпечення якості освіти в Університеті м.Ювяскюля

Робочою групой проекту було відвідано Університет м.Ювяскюля (Фінляндія) з метою вивчення європейського досвіду забезпечення якості вищої освіти.

Основним темою навчального візиту стали системи менеджменту, врядування і фінансування в університеті, орієнтовані на якість, тобто створють середовище для підтримки постійного розвитку науки, освіти і інновацій в університеті згідно обраній стратегії. Також вивчено та грунтовно проаналізовано впроваджені в університеті показники якості освіти на шляху досягення поставленної мети.

 

06 лютого 2012
Вивчення європейського досвіду в Університеті м.Коімбра

Найкращий досвід, національні тенденції, пріоритети та культури забезпечення якості вищої освіти вивчено на прикладі Університету м.Коімбра (Португалія).

Робоча група проекту була поділена на декілька команд, відповідальних за вивчення конкретних аспектів забезпечення якості. Кожна команда проаналізувала існуючу ситуацію на прикладі португальського університету і виробила та формалізовала список таких індикаторів якості, яким можна довіряти і які можна впровадити для забезпечення якості саме української освіти.

 

20-21 жовтня 2011
Координаційна нарада для членів Консорціуму Проекту відбулась в Києві

Координаційна нарада для членів Консорціуму Проекту відбулась в Києві. Основні заходи наради було проведено в Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України та Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.

План заходів.

В нараді взяли участь представники всіх членів Консорціуму та НТО, вони обговорили основні питання виконання проекту.

В перший день заходів було офіційно відкрито нараду, з вітальними словами виступив представник МОНМолодьСпорту - Олександр Якименко. Після цього Координатор Проекту Тімо Тіхонен зробив презентацію проекту та зупинив свою увагу на питаннях управління проекту, які було прийнято одноголосно всіма учасниками наради. За ініцітиви професора Тіхонена було обговорено Угоду між членами Консорціуму, необхідну для подальшої злагодженої роботи в межах проекту. Також було вироблено стратегію менеджменту та контролю за якістю проекту, а також запроваджено схему для розподілу непрямих коштів проекту. Мотивацію проекту, його цілі та очікувані результати було представлено професором Ваганом Терзіяном з Університету Ювяскюля.

На другий день було детально обговорено структуру проекту в цілому та завдання і терміни виконання заходів для отримання першого результату.

 

 

 
Copyright 516935-TEMPUS-1-2011-FITEMPUS-SMGR