Одним з головних завдань нашої
Tempus-команди є популяризація проекту та його результатів в університеті та за його межами

 

 

 

 

 

 

 

В кінці березня побачив світ збірник статей учасників проекту
з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У збірнику проаналізовано досвід європейських країн (Фінляндії, Португалії, Словаччини) та освітню вітчизняну практику з позицій класичного університету щодо забезпечення якості вищої освіти – науки – інновацій, а також проблеми на шляху входження до європейського освітнього простору.

 

На фото титульна сторінка збірника

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

5-6

І. ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

7-21

ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – НАУКИ – ІННОВАЦІЙ

22

2.1. Аналіз системи вищої освіти та забезпечення її якості у Фінляндії

22- 42

2.2. З досвіду забезпечення якості вищої освіти – науки – інновацій
Словаччини

43-54

2.3. Португальська вища освіта та практика забезпечення якості
освіти – науки – інновацій

55-66

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА
ІННОВАЦІЙ З ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СТАН ТА
ПРОБЛЕМИ

67

3.1. Науково-інноваційна діяльність університету в забезпеченні якості
освіти

67-82

3.2. Моніторинг як інструмент забезпечення якості вищої освіти

83-95

3.3. Педагогічний професіоналізм викладача в системі забезпечення
якості вищої освіти: сутність та внутрішньо-університетська модель його
розвитку

96-116

3.4. Організаційно-педагогічні умови відбору та формування науково-
педагогічних кадрів відповідно до вимог якості вищої освіти

117-130

3.5. Механізми мотивації науково-педагогічної діяльності викладача ВНЗ

131-148

3.6. Інформаційна база бібліотеки університету в системі забезпечення
якості вищої освіти

149-184

ДОДАТКИ
Положення про Центр моніторингу та забезпечення якості підготовки
фахівців університету.
Зразки рейтингової самооцінки викладача (асистента, доцента,
професора).
Положення про відділ наукового та інноваційного розвитку університету.
Положення про соціологічні дослідження думок студентів про якість
діяльності викладача.
Концепція моніторингу і забезпечення якості освіти в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича

 

 
Copyright 516935-TEMPUS-1-2011-FITEMPUS-SMGR